Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost Raw Pharma s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, spisová značka: C 252992 vedená u Městského soudu v Praze, IČO 04748077, DIČ CZ04748077 (“Raw Pharma”), provozovatel internetového obchodu www.benegen.cz, prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou pro nás prioritou a jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jednou poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Zpracováváné osobní údaje

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení č. 2016/679”):

– jméno
– příjmení
– ulice a číslo popisné
– poštovní směrovací číslo
– město
– stát
– telefonní číslo
– název společnosti
– IČO
– DIČ
– e-mailová adresa
– IP adresa

Dále zpracovávéme tyto osobní údaje:

– Údaje z komunikace mezi Raw Pharma a zákazníkem
– Webové metriky a analýzy o chování na internetových stránkách www.benegen.cz

1.2 Účely zpracování osobních údajů:

– Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky, telefonické zákaznické linky nebo prostřednictvím komunikace se zákaznickou podporou prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí (kontakty naleznete v bodě 5). Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění náležitostí kupní smlouvy (účetní doklady).

– Komunikace a zákaznická podpora. Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů:
– připomenutí vašeho zboží v online košíku,
– pomoc s dokončením vaší objednávky,
– podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky či reklamace
– získání dalších potřebných informací
– Marketingové nabídky. V případě, že jste souhlasili s odběrem novinek prostřednictvím e-mailu ( “Newsletters”) využíváme vaše kontakty k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:
– jméno
– příjmení
– město
– e-mailová adresa

Tyto údaje jsou zpracovávány třetí stranou – společností MailerLite, která dodržuje zásady nařízení č. 2016/679. Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailerLite.

Souhlas s odebíráním Newsletters můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který se nachází v každém e-mailu. Odhlásit se z odběru můžete také přímo kontaktováním naší zákaznícké podpory.

1.3 Poskytovaní osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Údaje mohou být poskytnuty:

– přepravcům s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy (společnosti Česká pošta, s.p. a GEIS CZ s.r.o..)
– veřejným orgánům (např. Policie ČR, ČOI) s cílem poskytnout požadované informace v případě kontroly

Zpracování osobních údajů třetí stranou se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. Zabezpečení osobních údajů a doba zpracování

2.1 Bezpečnost osobních údajů

– Předávání osobních údajů probíhá v kódované podobě pomocí SSL (Secure Socket Layer) síťového protokolu.
– Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich dat proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
– Osoby, které přijdou do styku s osobními údaji absolvovali školení ohledně bezpečnosti práce s osobními údaji.
– Pracovní stanice, kde se zpracovávají osobní údaje jsou přístupné pouze po zadání hesla.
– Zpracovatelé osobních údajů, se kterými spolupracujeme, nakládají s osobními údaji v souladu s nařízením č. 2016/679.

2.2 Období zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) od poslední realizované objednávky.

3. Práva subjektu osobních údajů

1. Uživatel e-shopu má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.
2. Na vyžádání je povinností Raw Pharma poskytnout nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost jejich v takto získané podobě prodat jinému správci.
3. Uživatel má právo v případě podezření na nesprávnost uložených dat požádat správce údajů o opravu.
4. Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, nebo znepřístupnit vybrané osobní údaje, nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.
5. Uživatel má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul zákonný důvod jejich případné archivace. Při požadavku na vymazání údajů budou všechny nenávratně vymazány a související objednávky (pokud existují) anonymizované.
6. Uživatel má právo na provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání všech odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pokud pominul zákonný důvod jejich případné archivace.
7. Pokud se uživatel domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s nařízením č. 2016/679, může požádat o vysvětlení a požadovat nápravu nedostatků.
8. Provozovatel e-shopu je povinen zaznamenávat všechny požadavky uživatelů v souvislosti se stažením, opravou a vymazáním jejich údajů.

4. Webové stránky

4.1 Soubory cookies

Pro potřeby přizpůsobení obsahu našeho e-shopu dle vašich preferencí používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které si ukládá náš e-shop do vašeho webového prohlížeče při jeho návštěvě. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookies, nastavte si vlastní pravidla pro použití cookies ve webovém prohlížeči na vašem zařízení či využitím externího nástroje, například zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/

V případě, že zakážete použití souborů cookies nebo zvolíte nevhodné nastavení, může být funkčnost e-shopu Benegen.sk omezená.

4.2 Metriky a analytiky

Jedná se o konverzní nebo pixelové značky, případně malé grafické obrázky, které mohou být začleněny v kódu našeho e-shopu a na základě kterých je možná identifikace uživatele pro účely zaznamenání jeho chování na webových stránkách a měření návštěvnosti. Využíváme následující systémy:

– Google Analytics
– Facebook Pixel

5. Kontaktujte nás

V případě dodatečných dotazů či nejasností nás kontaktujte na e-mail info@benegen.cz, případně na naší telefonní lince +420 602 793 083.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 24. 5. 2018.

Scroll to Top